Zgłoś potrzebującego

Ad.1 Dane podstawowe zgłaszającego

Ad.2 Kogo chcę zgłosić?

SiebieMoje dzieckoCzłonka rodzinyOsobę z poza rodziny/kogo

jeżeli wybrałeś osobę z poza rodziny wpisz ją w te pole:

Ad.3 Dane zgłaszanego

Ad. 4. Kto reprezentuje Zgłaszanego ( Rodzice, opiekunowie itp.)

Ad.4. a) Nie wypełniać jeśli w Ad. 2 zostało zakreślone „Siebie”

Ad.4.b) Wypełnić w jeśli w Ad.2 zostało zakreślone „Moje dziecko”

Ad. 5. Informacje o zbiórce

Ad. 6.Treść apelu

(Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian
stylistycznych, graficznych, możliwości dopisania lub skasowania fragmentu apelu)

Ad. 7. Załączniki

Wraz ze Zgłoszeniem Potrzebującego należy załączyć następujące dokumenty:
1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli wobec danej osoby takie
orzeczenie wydano oraz kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającą stan zdrowia
Potrzebującego.

dodatkowe pliki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Bo w nas jest moc” danych osobowych dotyczących
mojego zdrowia/ zdrowia osoby, której jestem opiekunem prawnym w celach określonych w Polityce
prywatności Bownasjestmoc.pl

Wyrażam zgodę na publiczne rozpowszechnianie przez Fundację „Bo w nas jest moc” mojego wizerunku /
wizerunku osoby, której jestem opiekunem prawnym w celach określonych w Polityce prywatności
Bownasjestmoc.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress